© Copyright Unika 2011
Fundusze Proste
Tutaj znajdziesz informacje o zainicjowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego akcji „Proste Fundusze” więcej

Ewaluacja
Dowiedz się, czym jest ewaluacja pomocy z funduszy europejskich i jakie są jej cele więcej
Firma UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations świadczy usługi związane z pozyskiwaniem środków unijnych, realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych dotacją z Unii Europejskiej oraz opracowywaniem wieloletnich planów i strategii dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa instytucji sektora finansów publicznych i przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania środków, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości uzyskania dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania. Wspieramy także jednostki samorządowe, zarówno w planowaniu i wdrażaniu już określonych planów, jak również w tworzeniu nowych strategii. Wieloletnie doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra zagwarantuje Pa
ństwu wykonanie usługi na najwyższym poziomie.

Zajmujemy się także organizowaniem szkoleń
z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz public relations - nasza firma wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

                                                                                                 Zapraszamy Pa
ństwa do współpracy

                                                                                                                     Anna Jasinowska-Czarny
                                                                                                                                               Właściciel